نمایش دادن همه 3 نتیجه

OMAPL132BZWTA2

19 $
C6000 DSP+ARM Processor: 1 DSP C674x 200MHz and 1 ARM9 CPU 200MHz, DRAM:16-bit (LPDDR-300, DDR2-312), Audio codecs: AAC, MP3, WMA,

OMAPL138BZCE3

30 $
C6000 DSP+ARM Processor: 1 DSP C674x 456MHz and 1 ARM9 CPU 456MHz, DRAM:16-bit (LPDDR-300, DDR2-312), Audio codecs: AAC, MP3, WMA,